3 tips för en vacker och miljöanpassad trädgård

3 tips för en vacker och miljöanpassad trädgård


Trädgårdsskötsel kan med enkla medel göras mer miljöanpassad. Att använda naturliga metoder för exempelvis skadedjursbekämpning är bra för djurens och växternas biologiska mångfald.

En god tanke är att göra så mycket som möjligt för och med naturen, och så lite som möjligt mot den.

Våren är en viktig tid att arbeta förebyggande i trädgården, så att inte skadedjur och växtsjukdomar får fäste.

Förebyggande arbete är alltid det mest effektiva, inte minst när du vill att trädgården ska må bra och upprätthålla naturens egen jämvikt.

Här följer tre tips för att bibehålla en vacker och miljöanpassad trädgård.

Kombinera olika växter

Förutom att följa grundläggande principer, som att plantera växtsorter som är anpassade till vårt...