Hur kan vi se till att skydda bin i våra egna trädgårdar?

Hur kan vi se till att skydda bin i våra egna trädgårdar?


Bin fyller en mycket viktig funktion i växtvärlden, då de pollinerar upp till 80 procent av olika växtarter, både blommor, frukt, grönsaker och sädesslag.

På senare år har bisamhällen världen över börjat försvinna med snabb hastighet. Sedan 2019 klassificeras bina som en hotad art av FN. Orsaker till bisamhällenas försvinnande anses vara den globala uppvärmningen, parasiter, brist på mat och störda ekosystem. Så med tanke på jordens växtlighet och biologiska mångfald är det hög tid att försöka skapa bättre livsbetingelser för våra bin. Här följer ett par förslag på hur man kan locka bina till sin egen trädgård.

Odla växter som ger nektar

En nektarkälla är en växt som skapar nektar som sedan samlas in av bin.

Att plantera nektarväxte...